Pampeliška Dětská skupina

Je alternativou ke státní MŠ pro děti od 3-6 ti let. pokud kapacita dovolí i děti trochu mladší než 3 let. Učíme se hrou, spolu a venku. 

Od 1.9.2020 je Pampeliška dětskou skupinou

Podporuje nás


Kde nás najdete?

odkaz na Mapu 


Denní harmonogram

  • 7:30–8:00 příchod dětí, volná hra v zázemí/na školkové přírodní zahradě
  • 8:00–12:00 ranní elipsa, tématická nápň dne hrou/témata jsou – předškolní vzdělávání, příroda, enviromentální vzdělávání, seznámení s anj, výtvarná činnost, rukodělné činnosti, pokusy,…/. Svačina, společná aktivita k tématu, volná hra, ob den je vkládáno cvičení(jóga, balanční cvičení, pohybové říkanky,…) seznamování s angličtinou během celého dne.
  • 12:15–13:00 příchod z výpravy, hygiena, společný oběd, společná reflexe dopoledne, příprava na odpočívání
  • 12:45 – 13:00 vyzvedávání dětí po obědě
  • 13:00–14:30 polední klid, četba pohádek, poslech relaxační hudby(pohádek do ouška), nespavci – volná hra, předškolní vzdělávání, výtvarná činnost
  • 14:45–15:00 svačina
  • 15:00–15:45 vyzvedávání dětí v zázemí odpolední společný program (výtvarné činnosti, muzikohrátky, předškolní vzdělávání, volná hra, pokusy,…)                       
  • Tématické náplně dne se řídí dle pedagogického programu. Do programu zařazujeme i další aktivity rozvíjející dovednosti vašeho dítěte(stříhání nůžkami, šití, kresba postav, navlékání, barvy, počítání, písmena,…. které vedou k úspěšnému nástupu do školy.

Každý den je pro nás originál. Program upravujeme podle aktuálních potřeb dětí.

Další aktivity ve školce:

placené

výlety, kulturní vyžití, keramika

canisterapie pejskem Maxíkem, který v dětech pod vedením Aničky rozvíjí sebevědomí a u dětí, kteří se bojí, pomaloučku odbourává strach ze psů.

 

 

Stravování

Dopolední i odpolední svačinku si děti nosí z domu. Prosíme, nedávejte dětem žádné sladkosti a sladké nápoje!
Obědy dovážíme z MŠ Karolínka. Co bude dobrého?
Cena za jeden oběd je 50 Kč. Platí se zpětně za minulý měsíc. Obědy je možné odhlásit nejpozději předchozí den do 12 hodin.

Při potravinové alergii můžeme ohřát oběd z domu.

Platby

První platba je splatná vždy před nástupem dítěte do klubu a poté vždy k 20. dni předchozího kalendářního měsíce na účet. č. 2501428741/2010
Příklad: Za docházku v měsíci říjnu pošlete platbu do 20. 9.

Obědy se hradí zpětně za daný měsíc.

Ceník

Omlouvání a nahrazování nemocí

V případě, že rodič omluví dítě do 12:00 předchozího dne, má dítě nárok za omluvené dny čerpat náhradu ve volných termínech. Pokud volné termíny nejsou, nevzniká nárok na čerpání náhrad. Výběr náhrad není možný při docházce 5 dní v týdnu.
Náhrady je možné uplatnit vždy jen do konce následujícího měsíce. Náhrada je evidována v evidenci náhrad. Není možné dítě odhlásit z pravidelné docházky a nahrazovat si pouze nemoci. 

 

Dokumenty k nástupu dítěte do DS

smlouva o péči o dítě do zahájení školní docházky

bezpečnostní pravidla.docx

jak obléknout dítě do Pampelišky.docx

potvrzení o zaměstnání.docx

přihláška k docházce Pampeliška.docx

výchovný plán Pampeliška.docx

Vnitřní pravidla.docx