Školka Pampeliška

Pampeliška

Je školkou se zájmem o přírodu pro děti od 3-6 ti let. Učíme se hrou, spolu a venku. 

Denní harmonogram

  • 7:00–8:00 příchod dětí, volná hra v zázemí
  • 8:00–11:30 ranní elipsa, odchod na výpravu, představení tématické náplně dne, svačina, společná aktivita k tématu, volná hra
  • 11:45–12.30 příchod z výpravy, hygiena, společný oběd, společná reflexe dopoledne
  • 12:10 vyzvedávání dětí před obědem
  • 12:40 vyzvedávání dětí po obědě
  • 12:40–14:30 polední klid, četba pohádek, poslech relaxační hudby(pohádek do ouška), nespavci – volná hra, předškolácká cvičení, v teplých měsících možnost výprava do parku 
  • 14:30–15:00 svačina
  • 15:00–16:00 vyzvedávání dětí / v zázemí-venku/ odpolední program (výtvarné činnosti, muzikohrátky, předškolácké vzdělávání, volná hra)                       
  • Tématické náplně dne se řídí dle ročního pedagogického programu. Do programu zařazujeme i další aktivity rozvíjející dovednosti vašeho dítěte(stříhání nůžkami, kresba postav, navlékání, barvy, počítání, písmena,…. které vedou k úspěšnému nástupu do školy.

Každý den je pro nás originál. Program upravujeme podle aktuálních potřeb dětí.

Stravování

Dopolední i odpolední svačinku si děti nosí z domu. Prosíme, nedávejte dětem žádné sladkosti!

Obědy dovážíme z MŠ Karolínka. Co bude dobrého?
Cena za jeden oběd je 37 Kč. Platí se zpětně za minulý měsíc po obdržení faktury. Obědy je možné odhlásit nejpozději předchozí den do 12 hodin.

Při potravinové alergii můžeme ohřát oběd z domu.

Platby

První platba je splatná vždy před nástupem dítěte do klubu a poté vždy k 20. dni předchozího kalendářního měsíce na účet. č. 2501428741/2010
Příklad: Za docházku v měsíci říjnu pošlete platbu do 20. 9.

Obědy se hradí zpětně za daný měsíc.

Angličtina se hradí zpětně za daný měsíc.

Omlouvání a nahrazování nemocí

V případě, že rodič omluví dítě do 16:00 předchozího dne, má dítě nárok za omluvené dny čerpat náhradu ve volných termínech. V jiném případě docházka propadá.
Náhrady je možné uplatnit vždy jen do konce následujícího měsíce. Náhrada je evidována v evidenci náhrad. Není možné dítě odhlásit z pravidelné docházky a nahrazovat si pouze nemoci. Při docházce menší než 20% /důvod nemoc-lékařské potvrzení/ v jednom kalendářním měsíci se poměrná část platby převádí na úhradu následujícího měsíce + doplatek uhradí rodič.