NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Proč chodit do Pampelišky?

Pampeliška je alternativou ke klasické státní MŠ. Učíme se hrou, spolu a venku formou zážitkového učení, kdy si děti mohou sami osahat, tvořit a prožívat písmena, číslice, …. Hra je pro děti přirozený prvek, kterým nasávají informace a učí se. Čas strávený v komunitě dětí a ,,tet“ (kvalifikovaných pečujících osob), jenž k sobě mají přátelský vztah, je pro děti a jejich  další vývoj v sociální oblasti velmi důležitý. Pobytem venku děti rozvíjejí jemnou a hrubou motoriku v praxi a přirozeně.

Máte v Pampelišce přípravu pro předškoláky?

Učíme se hrou, spolu a venku formou zážitkového učení. Děti přirozeně získají dovednosti pro snadný vstup do školy. Hrou si zažijeme přípravu na psaní, čtení, rozvíjíme matematickou mysl, smyslové vnímání, rozvoj řeči, pohybové dovednosti, všeobecný přehled a seznamujeme děti s angličtinou v průběhu celého dne. Používáme montessori pomůcky a přírodní pomůcky. 

Kam chodíte s dětmi ven?

Na školkovou přírodní zahradu v blízkosti 13 jezer, kde pěstujeme zeleninu a drobné ovoce, hrajeme si v blátivé kuchyňce, s pískem, objevujeme přírodu, přirozeně matematiku, písmena, rozvíjíme smysly dětí, … Chodíme také do rozlehlého prostoru zámeckého parku plném stromů a keřů, květeny, obklopeni rozmanitými druhy ptáků (brhlík lesní, sýkora koňadra, modřinka, drozd kvíčala, pěnkava obecná, poštolka obecná, bažant obecný,…), savců (veverka obecná, lasice kolčava, norník rudý, zajíc polní, netopýr,…) a hmyzu (roháč obecný, slunéčko sedmitečné, tesaříci, páchník hnědý, střevlíci, mravenci, ruměnice pospolná,…). Na výpravy chodíme i do obory, do hájku u stadionu, kde máme pověšené hnízdní budky.

Chodíte ven za každého počasí?

Pobyt venku přizpůsobujeme aktuálnímu počasí. Během zimy pobyt venku zkracujeme dle aktuálního počasí. Během jara, léta a začátku podzimu venku trávíme celé dopoledne.

Stravování

Dopolední a odpolední svačinky chystají rodiče. Obědy odebíráme z MŠ Karolinka. Chystání svačinek rodiči není věda a děti jsou rády, že si můžou rozdělat svačinku co jim chystala maminka nebo tatínek. Mají tak kus domova s sebou :-).