Učíme se hrou, spolu a venku 🍀👧👦

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Učíme se hrou, děti přirozeně získají dovednosti pro snadný vstup do školy. Hrou se připravujeme na psaní, čtení, rozvíjíme matematickou mysl, smyslové vnímání, rozvoj řeči, pohybové dovednosti, všeobecný přehled a seznamujeme děti s angličtinou.

RESPEKT, INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Chceme se mít spolu dobře. Respektujeme se, domlouváme se. Učíme se žít mezi ostatními a vycházet spolu. Skupinka 12 dětí na 2 pečující osoby - zajistí dětem maximální individuální přístup.

PŘÍRODA, MONTESSORI, WALDORF PRVKY

Poznáváme okolní svět. Pozorujeme rostliny i zvířata a učíme se k nim chovat ohleduplně. Experimentujeme. Skutečné a reálné zkušenosti. Umělecké činnosti - malování, vlastní tvorba,... Praktické činnosti - pečení, práce s nářadím. Je toho tolik, co můžeme spolu objevit!

NAŠE FILOSOFIE

Dáváme dětství zelenou, Realita, Vřelá náruč, Vzájemný respekt, Podpora jinakosti, Vzdělávám se, abych mohla vzdělávat, Učíme se všemi smysly, Autonomie, Individualita, Volná hra, Environmentální vzdělávání, Zodpovědnost, samostatnost, Praktický život, Adaptace dítěti na míru