Ochrana osobních údajů poskytovaných pro účely Rezervačního systému (GDPR)

1. Správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 č. 7 GDPR

Ekoklub Pampeliška, z.s.
IČ: 07013159
Marefy 53
685 01 Bučovice

2. Uživatelský profil Účet Pampeliška

Na těchto webových stránkách si můžete založit „účet Pampeliška“ (uživatelský profil k rezervačnímu systému) a na tomto účtu spravovat přihlašování sebe a svých dětí do školky a jiných aktivit.

Účel zpracování dat / právní podklad: účet Pampeliška je zapotřebí v případě, abyste si mohli založit svůj osobnostní profil a profil svých dětí, díky kterému můžete tyto osoby přihlašovat do školky a na jiné aktivity, objednávat jim obědy apod.

K založení účtu Pampeliška budou od vás zjištěny a využity následující údaje jako povinná data: vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa, vaše mobilní telefonní číslo, adresa vašeho bydliště a vaše osobně zvolené heslo. Případně se také požaduje vaše datum narození, vaše pojišťovna a váš zdravotní stav – tyto údaje jsou nezbytné, pokud přihlašujete sebe či dítě na aktivitu. Při tvorbě osobního profilu vašeho dítěte je nezbytné poskytnout údaje dítěte v obdobném rozsahu. Vaše e-mailová adresa slouží výhradně jako uživatelské jméno pro použití a přihlášení na stránkách rezervace.pampeliska-skolka.cz. Zpracování vašich údajů na vašem profilu přesahující stanovený rámec se neprovádí bez výslovného samostatně uděleného souhlasu. Právním podkladem pro zpracování dat v rámci vašeho využití vašeho profilu je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Oprávněný zájem Ekoklubu Pampeliška vyplývá ze zájmu poskytnout požadované služby rezervačního systému a umožnit fungování a provozování školky.

Upozornění: Alternativně si můžete váš profil registrovat také prostřednictvím tzv. přihlášení přes sociální sítě (přes Facebook). To však vyžaduje specifický souhlas. V těchto zásadách pro ochranu osobních údajů naleznete k takto přeneseným údajům další informace v odstavci „Přihlášení přes sociální sítě“.

Příjemce / kategorie příjemců: K datům vašeho účtu Pampeliška mají zásadně přístup jen odpovědné osoby v rámci Ekoklubu Pampeliška, které jsou pověřené údržbou stránek www.pampeliska-skolka.cz a účtů Pampeliška. Tyto údaje nejsou předávány třetím osobám mimo Ekoklub Pampeliška.

Doba trvání uložení / kritéria pro stanovení doby trvání uložení: Váš účet Pampeliška můžete kdykoliv zrušit. To můžete iniciovat zasláním příkazu ke zrušení e-mailem Ekoklubu Pampeliška. Váš profil se potom ihned zruší. Účet Pampeliška si můžete kdykoliv znovu založit.

3. Přihlášení přes sociální sítě

Účel zpracování dat / právní podklad: Nabízíme vám možnost registrovat se a přihlásit se prostřednictvím vašeho účtu na Facebooku na rezervace.pampeliska-skolka.cz (přihlášení pomocí Facebooku). Další registrace účtu na těchto webových stránkách není v takovém případě nutná. Uživatelský účet na vaší sociální síti (Facebook) se propojí s účtem Pampeliška, takže si můžete vytvořit přístup k účtu Pampeliška prostřednictvím vašeho uživatelského účtu ve vaší sociální síti a přihlásit se odtud. Výhodou je, že si pro účet k rezervačnímu systému nemusíte poznamenávat nové heslo. Díky propojení získáme automaticky od společností Facebook Inc. následující informace:

  • numerické ID sociální sítě
  • jméno a příjmení
  • e-mail

Právním podkladem pro zpracování vašich údajů v rámci využití volitelného přihlášení k sociální síti je váš níže uvedený souhlas dle čl. 6 odst. 1 a) GDPR. V případě využití služby přihlášení přes sociální sítě souhlasíte s níže uvedeným shromažďováním, zpracováním a použitím vašich údajů:

Souhlasím s tím, aby poskytovatel mých služeb na sociálních sítích (Facebook) zaslal v rámci procesu přihlášení přes sociální sítě Ekoklubu Pampeliška následující údaje:

  • numerické ID sociální sítě
  • jméno a příjmení
  • e-mail

Tato data smí Ekoklub Pampeliška ukládat na mém osobním „účtu Pampeliška“ a používat výhradně pro účely přihlášení do účtu Pampeliška. Jsem si vědom/a, že použitím přihlášení přes sociální sítě obdrží provozovatel příslušné služby sociální sítě automaticky informaci o tom, že na rezervace.pampeliska-skolka.cz byl propojen účet Pampeliška s mým účtem.

Tento souhlas můžete kdykoliv s účinností do budoucna odvolat prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu uvedenou níže. V takovém případě nebudete moci funkci přihlášení přes sociální sítě dále používat, nýbrž si budete muset založit účet k rezervačnímu systému. Veškerá data uložená na základě tohoto souhlasu budou smazána.

Další informace k přihlášení přes Facebook a k nastavení soukromé sféry vašeho účtu na sociálních sítích naleznete v zásadách ochrany osobních údajů a v podmínkách použití Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms). 

Příjemce / kategorie příjemců: K datům vašeho účtu Pampeliška mají zásadně přístup jen odpovědné osoby v rámci Ekoklubu Pampeliška, které jsou pověřené údržbou stránek www.pampeliska-skolka.cz a účtů Pampeliška. Tyto údaje nejsou předávány třetím osobám mimo Ekoklub Pampeliška.

Doba trvání uložení / kritéria pro stanovení doby trvání uložení: Data přihlášení přes sociální sítě se až do vyjádření odvolání ukládají a používají dle popisu.

4. Vaše příslušná práva

Podle čl. 15 odst. 1 GDPR máte právo bezplatně si vyžádat informace o osobních údajích k vaší osobě, které jsou uloženy u nezisková organizace Ekoklub Pampeliška, z.s.

Navíc máte při splnění zákonných předpokladů právo na opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR) vašich osobních údajů.

Pokud se zpracování údajů zakládá na čl. 6 odst. 1 e) nebo f) GDPR, náleží vám podle čl. 21 GDPR právo vznést námitku. Jestliže vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, nebude toto zpracování napříště prováděno, pokud odpovědná osoba neprokáže závažné oprávněné důvody pro další zpracování, které převažují nad zájmem subjektu údajů.

Jestliže jste sami poskytli zpracovaná data, náleží vám právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR.

Pokud se zpracování údajů zakládá na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 a) nebo čl. 9 odst. 2 a) GDPR, můžete souhlas kdykoliv s účinností do budoucna odvolat, aniž by tím byla dotčenost oprávněnost dosavadního zpracování.

Ve výše uvedených případech, v případě dotazů nebo stížností se prosím písemně nebo e-mailem obraťte na kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů.

Máte přitom právo na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

5. Kontakt pro ochranu osobních údajů:

E-mail: pampeliskaLK@seznam.cz